Skip to main content
MILLESTONES

Sangchai Group

2023

2022

แต่งตั้งบริษัท แสงชัย อีควิปเม้นท์ (1984) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย

2022

2022

ก่อตั้ง ซีอาเหมิน Kehua Digital Energy Tech Co., Ltd. ที่เชี่ยงเมิ้ง, ซึ่งเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานทดแทน

2021

2022

10 อันดับแรกของแบรนด์อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการที่ได้รับการกู้ยืมทุน (Bloomberg)

รางวัลนวัตกรรมและผู้นำที่โดดเด่นในการแข่งขันทางโลกของ UPS (Frost & Sullivan)

2020

2022

เป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวโมดูลพลังงาน UPS ขนาด 125 กิโลวัตต์ที่เติมท่อช่องว่างในวงสินค้าอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของเรา

2019

2022

อยู่ในอันดับ 500 ทางโลกของ บริษัทใหม่ด้านพลังงาน เป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน

2018

2022

เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในตลาด UPS ของประเทศจีนเป็นเวลา 20 ปี

2017

2022

ก่อตั้ง 'กลุ่มคลาวด์' เพื่อส่งเสริมพลังงานคลาวด์, ความปลอดภัยคลาวด์, และบริการคลาวด์

อันดับ 1 ในตลาด UPS ของอุตสาหกรรมเอเชีย

2016

2022

สร้างศูนย์ข้อมูลคลาวด์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ 3 แห่งในเขตประกอบเกี่ยวกับเมืองปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, และกว่างโจว

ติดอันดับ 5 ในการส่งออกอินเวอร์เตอร์เก็บพลังงานรายปีทั่วโลก (IHS)

2015

2022

พัฒนาอุปกรณ์ UPS เพื่อใช้ในเกาะนิวเคลียร์ครั้งแรกของประเทศจีนด้วยตนเอง

2014

2022

ได้รับการยอมรับเป็น 'ศูนย์เทคโนโลยีขององค์กรระดับชาติ

2010

2022

ถูกบรรจุในตลาดหุ้น A-share ของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange)

2006

2022

เพิ่มพื้นที่การผลิตเพิ่มขึ้น 70,000 ตร.ม.

1999

2022

สร้างฐานผลิตภัณฑ์ สามแห่งในเซียมเหลิน , จางโจว , และเฉินเจิ้น

1996

2022

ได้รับรางวัล 'National High-tech Enterprise' จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1993

2022

ก่อตั้งโรงงานมาตรฐานขนาด 10,000 ตารางเมตรสำหรับการผลิตสินค้า

1988

2022

เริ่มก่อตั้ง ณ เมือง จางโจว ประเทศจีน